RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZE SYSTEMY INSTALACYJNE Mulawa Rafał o numerze NIP: 813 288 54 65 z siedzibą w: 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3a, telefon kontaktowy:501 767 483 adres e-mail: biuro@inside.rzeszow.pl („INSIDE”).

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych – w zależności od danego celu, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio w dedykowanych klauzulach wskazanych poniżej:

POLITYKA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Ogólne zasady ochrony prywatności dotyczące witryny internetowej

Osoby fizyczne które odwiedzają naszą stronę internetową lub korzystają z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W zależności od rodzaju Twoich interakcji możesz korzystasz z  naszej strony internetowej  bez ujawniania swojej tożsamości.

W przypadku gdy dokonujesz określonych  interakcji na stronie www (np. korzystasz  z formularza kontaktowego, aplikujesz o pracę), to niezbędnym będzie podanie określonych danych.

 1. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony www to przeglądarka internetowa z której korzystasz zostaje technicznie skonfigurowana w celu automatycznego przesyłania na nasz serwer następujących danych („dane dziennika”), które są następnie zapisywane w plikach dziennika. Następuje pobranie następujących danych:

– Data uzyskania dostępu

– Godzina uzyskania dostępu

– Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie

– Pobrane pliki

– Ilość przesłanych danych

– Typ i wersja przeglądarki

– System operacyjny

– Adres IP

– Nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych

Zbieranie powyższych informacji jest nieuniknione w kontekście używania strony www oraz konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie przesyłać żądane treści. Dane dziennika mogą  analizowane wyłącznie do celów statystycznych, aby udoskonalać naszą witrynę i jej podstawowe funkcje.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są nasze prawnie uzasadnione interesy [Art. 6 ust. 1 lit. f RODO]. Prawnie uzasadnione interesy obejmują interesy związane z zarządzaniem stroną www zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz utrzymaniem dostępności i funkcjonalności strony.

 1. Pliki cookies

W ograniczonym zakresie za pomocą plików cookies możemy zbierać dane dotyczące używania witryny aby dostosować ją do Twoich potrzeb.

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów na Twoim komputerze ani przesyłania na niego wirusów. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn internetowych.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

– dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

– personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

– tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];

– utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;

– zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających
uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

 „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrazisz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie internetowej, możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies.

Ponadto masz prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz wchodząc na naszą stronę.

Więcej informacji o technologii cookies znajdziesz tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 1. Formularze kontaktowe

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie możesz się skontaktować się z nami drogą elektroniczną.

W ramach korzystania z wymienionych wyżej funkcjonalności  zwykle konieczne jest, udostępnienie nam Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane zawarte w treści zapytania). Dane te przekazane poprzez w formularz online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Twojego  zapytania.

Wiadomości takie zawierają lub mogą zawierać ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Treści przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie są szyfrowane protokołem HTTPS.

 1. Bezpieczeństwo korespondencji internetowej  oraz wiadomości e-mail

Pamiętaj, że pomimo stosowanych zabezpieczeń zawsze istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych zwłaszcza poprzez Internet. Jeżeli wysyłasz do nas informacje za pomocą Twojego programu poczty e-mail, miej na uwadze że kanał ten może nie być zabezpieczony szyfrowaniem. Ponadto możesz również błędnie wskazać adresata wiadomości.

W przypadku gdy wyślesz nam informacje do których nie jesteśmy upoważnieni, to nie ponosimy z tego tytułu odpowiedzialności.

 1. Odnośniki do domen zewnętrznych

Nasza strona internetowa zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony WWW.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW / KONTRAHENTÓW firmy INSIDE*

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać w następujących celach:
 • prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania Umowy między Tobą a nami („Umowa”), w tym także w związku z prowadzeniem procesu ofertowania lub innym trybem związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem naszych Klientów/Kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych z tytułu zawartej Umowy lub dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy, a wynikających lub mogących wynikać w szczególności z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących archiwizacji, z sektorowych przepisów dotyczących naszej działalności- [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • dokonywania czynności związanych z organizacją, funkcjonowaniem naszej firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności dla prowadzenia komunikacji z Tobą oraz obsługi korespondencji, negocjacji, uzyskiwaniu informacji o nas i naszej ofercie, ustalania zasad współpracy, prowadzenia logistyki dostaw, weryfikacji Twojej wiarygodności itp. – cel wynikający z naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji oraz dla ochrony naszych interesów – cel będący prawnie uzasadnionym interesem [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • oferowania Ci naszych produktów lub usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dla naszych celów analitycznych (np. dla usprawnienia obsługi naszych Klientów/Kontrahentów oraz optymalizacji naszej oferty) – potrzeby będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu lub – w zależności od konkretnej sytuacji – przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody [podstawa odpowiednio z art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO];
 • w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres obowiązywania Umowy, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji), przez czas trwania ewentualnych postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 • W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka interesu prawnego),  będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu pisemnego wycofania przez Ciebie zgody.

*[1] Informacja skierowana jest do osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które są (lub mogą być) KLIENTAMI / KONTRAHENTAMI (odbiorca, wykonawca, dostawca, itp.– strony transakcji) w stosunku do firmy F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZE SYSTEMY INSTALACYJNE Mulawa Rafał

 1. Źródło pozyskiwania danych osobowych
 • Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje gdy możemy pozyskać dane dotyczące Ciebie w sposób pośredni – ze źródeł ogólnie dostępnych takich jak Twoje strony internetowe, ewidencje i bazy danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (np. CEIDG, KRS bazy informacji o firmach itp.), od naszych partnerów biznesowych. Ponadto Twoje dane osobowe możemy pozyskać od Twoich reprezentantów, pracowników, współpracowników itp. (np. Twoi przedstawiciele handlowi, umocowani reprezentanci prawni itp.).
 • W przypadku pozyskania Twoich danych w sposób pośredni, przetwarzamy takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne (odpowiednio: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela(i), NIP, REGON, rodzaj branży, informacje o historii współpracy, adres prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe).

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

W zależności od charakteru Umowy oraz danego celu przetwarzania Twoje dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, innym naszym kontrahentom jeżeli charakter umów tego wymaga (np. generalni wykonawcy dla których realizujemy zlecenie),  obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne,  firmy windykacyjne itp.), oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy będą przetwarzać Twoje dane we własnym imieniu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany przy użyciu elektronicznych systemów teleinformatycznych, jednakże nie będą one profilowane.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to  przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

 1. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą
 • Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
 • prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem.
 • Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, według sytuacji opisanych niżej:
 • prawo do sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwu jeżeli celem przetwarzanie jest prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego. Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiony zostanie sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych w tym celu.
 1. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku czynności zmierzających do zawarcia z Tobą umowy i jej realizacji, podanie stosownych danych jest niezbędne. Konsekwencją odmowy podania tych danych, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE*

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Cel, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

1.1. Twoje dane osobowe będziemy lub możemy  przetwarzać odpowiednio w następujących celach:

 1. podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem z Tobą umowy o zatrudnienie, polegających na realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które złożyłeś  aplikację [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
 2. realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, a w przypadku umów cywilnych z Ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów szczegółowych (przepisy ubezpieczeniowe, podatkowe itp.). [Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 3. w przypadku konieczności pozyskania od Ciebie szerszego zakresu danych niż określa to Kodeks Pracy w art. 221 1, oraz w przypadku gdy przekażesz nam szerszy zakres danych z własnej inicjatywy, to będziemy przetwarzać te dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 4. w sytuacji gdy aplikując na dane stanowisko nie zostaniesz zatrudniony(a) w efekcie zakończonej rekrutacji, to możemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

1.2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez następujące okresy:

 1. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które złożona została aplikacja.
 2. w przypadku danych których podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem). W sytuacji o której mowa w 1.1. lit. d) to będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat

 

 1. Źródło i rodzaj pozyskiwanych danych

2.1. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje że możemy pozyskać Twoje dane w sposób pośredni – poprzez podmioty pośredniczące w procesach rekrutacji (np. urząd pracy, dostawcy rekrutacyjnych serwisów internetowych z ogłoszeniami o pracę).

2.2. W związku z rekrutacją przetwarzamy zakres danych wskazany w Kodeksie Pracy

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. zewnętrzne podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany przy użyciu elektronicznych systemów teleinformatycznych, jednakże nie będą one profilowane.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane nie będą  przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG).

 1. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

6.1. Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 4. prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 5. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem. 
 1. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

*[1] Informacja skierowana jest do osób fizycznych, które ubiegają się o zatrudnienie (rekrutacja) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH U KLIENTÓW / KONTRAHENTÓW firmy INSIDE*

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania
 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
 • zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy pomiędzy nami a Klientem/Kontrahentem na którego rzecz działasz, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania, koordynacji i innych obowiązków wynikających z Umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem [Art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • należytego wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązań, które wynikają lub mogą wynikać z umów zawartych między nami a innymi podmiotami (podmioty współpracujące, partnerzy biznesowi, generalni wykonawcy itp.), a które polegają lub mogą polegać na przekazywaniu tym podmiotom informacji o osobach zatrudnionych u naszych Klientów/Kontrahentów (np. w celach kontaktowych, koordynacji wykonania umów, w celu oceny wiarygodności i potencjału Klientów/Kontrahentów, dokonywania wzajemnych rozliczeń – cele będące interesem prawnym – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania.
 • W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka interesu prawnego),  będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu pisemnego wycofania przez Ciebie zgody.
 1. Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych
 • Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie lub udostępnione nam przez obecnego lub potencjalnego Klienta/Kontrahenta firmy INSIDE a będącego Twoim pracodawcą lub Klientem/Kontrahentem z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz w związku z zawarciem (w tym czynności przed zawarciem np. negocjacje), wykonaniem i monitorowaniem Umowy o której mowa pkt. 1.1.1 niniejszej informacji.
 • W zależności od rodzaju i zakresu usług świadczonych w ramach tej Umowy, przetwarzamy lub możemy przetwarzać takie kategorie Twoich danych jak w szczególności dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu, dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące Twojego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia zawodowe).
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

W zależności od charakteru Umowy oraz danego celu przetwarzania dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom innym naszym kontrahentom jeżeli charakter umów tego wymaga (np. generalni wykonawcy dla których realizujemy zlecenie) oraz obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne,  firmy windykacyjne itp.), oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy mogą przetwarzać dane we własnym imieniu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany przy użyciu elektronicznych systemów teleinformatycznych, jednakże nie będą one profilowane.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to  przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
 • prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem
 • Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy firmą INSIDE a Klientem/Kontrahentem z którym jesteś związany. Wymóg podania danych wynika również ze stosunków służbowych lub z ram współpracy pomiędzy Tobą a tym Klientem/Kontrahentem w którym jesteś zatrudniony(a), z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz.

*[1] Informacja skierowana jest do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które współpracują lub są zatrudnione (pracownicy, współpracownicy, samozatrudnieni) u obecnych lub przyszłych KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW (wykonawca, dostawca, odbiorca, itp. – strony transakcji w stosunku do firmy F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZE SYSTEMY INSTALACYJNE Mulawa Rafał) lub które reprezentują takich KONTRAHENTÓW (np. pełnomocnik).

Skontaktuj Się Z Nami

Zapraszamy do kontaktu, nasz zespół udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i przygotuje bezpłatną wycenę.